Tổ chức Khóa huấn luyện: “Đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường”

Doanh nhân, Hội nhập | 09:10:00 20/02/2019

Sáng ngày 19/2, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm thương mại quốc tế ITC (International Trade Center), đơn vị của tổ chức Liên Hợp quốc và WTO tổ chức Khóa huấn luyện: “Đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường”. Khóa huấn luyện sẽ diễn ra trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư, ngày 19 và 20 tháng 02 tại Hà Nội.

Khóa huấn luyện nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và hiểu biết cho các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam về các vấn đề phi thuế quan trong giao dịch quốc tế, tổ chức ITC triển khai Dự án “Đối phó với các vấn đề về phi thuế quan” tại Việt Nam trong giai đoạn 2019-2020.

 

Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại phát biểu khai mạc

Khoá huấn luyện còn hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thực trạng, xác định nhu cầu và đưa ra các giải pháp, nhận thức rõ về các vấn đề liên quan đến hàng rào phi thuế quan trong giao dịch quốc tế. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có thể triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tránh được những rủi ro trong xuất khẩu.

Khai mạc khóa huấn luyện, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục XTTM, Bộ Công Thương phát biểu: Các vấn đề về phi thuế quan mà mỗi Chính phủ, ngành, doanh nghiệp nước ngoài đặt ra là vấn đề doanh nghiệp Việt cần phải nắm bắt, hiểu rõ và xem xét để vượt qua. Thực tế, doanh nghiệp của Việt Nam còn nhỏ, chưa đủ năng lực và khả năng để hiểu rõ về các vấn đề rào cản trong giao dịch thương mại. Việc hạn chế về nhận thức sẽ dẫn đến những thiệt hại trong kinh doanh và xuất khẩu. Do đó, việc hỗ trợ để các tổ chức và doanh nghiệp nhận biết, hiểu được những điều này là rất quan trọng, từ đó xây dựng năng lực đủ mạnh để khắc phục và vượt qua các rào cản phi thuế quan. Ông nhấn mạnh thêm.

Ông Vianney Lesaffre, Điều phối trưởng Dự án, chuyên gia Trung tâm thương mại quốc tế (ITC)

Ông cũng cho biết thêm: Mục tiêu của Khoá huấn luyện nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ tư vấn viên tìm hiểu thực trạng, xác định nhu cầu và đưa ra các giải pháp, nhận thức rõvề các vấn đề liên quan đến hàng rào phi thuế quan trong giao dịch quốc tế. Đồng thời, các chuyên gia ITC cũng sẽ giới thiệu và hướng dẫn các học viên cách thức sử dụng các công cụ được ITC thiết kế bài bản để phân tích thị trường. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ tư vấn được trang bị các kiến thức nền tảng và chuyên sâu, hỗ trợ triển khai hoạt động kinh doanh và xuất khẩu hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tránh được những rủi ro trong xuất khẩu.

T.Hiếu

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết