Nông thôn mới Phú Lương – Các giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu phấn đấu năm 2020

Thời sự, Kinh tế | 10:32:00 14/07/2020

TNV - Với quan điểm  Xây dựng Nông thôn mới (NTM) để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn mới đô thị hóa, xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, quốc phòng - an ninh được giữ  vững, huyện Phú Lương đã đề ra các kế hoạch thực hiện đến hết năm 2020.

Huyện Ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể phối hợp với MTTQ tỉnh phát động xây dựng NTM

Để thực hiện tốt các kế hoạch và chỉ tiêu, các thành viên Ban chỉ đạo, các phòng ban chuyên môn tăng cường kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các xã rà soát, đảm bảo duy trì giữ vững các tiêu chí đã đạt, thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại theo kế hoạch đề ra. Các nguồn vốn được tập trung bố trí, phân bổ, lồng ghép để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; Phân bổ vốn theo thứ tự: ưu tiên cho xã Yên Ninh phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020, xã Tức Tranh phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2020, các xã Phấn Mễ, Ôn Lương giữ vững và nâng cao các tiêu chí để công nhận lại trong năm 2020; xã Phủ Lý, Yên Trạch phấn đấu mỗi xã đạt trên 15 tiêu chí; ưu tiên cho công trình trọng điểm, cấp thiết, các công trình Nhân dân đóng góp là chính, Nhà nước chỉ hỗ trợ 1 phần kinh phí...

Mô hình sản xuất chè công nghệ cao tại Vô Tranh

Ban chỉ đạo NTM hướng dẫn các xã tiếp tục thực hiện cắm mốc chỉ giới và thực hiện quản lý theo quy hoạch; Đôn đốc, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tiến độ tiếp nhận xi măng của các xã đảm bảo thời gian theo quy định; Kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện Đề án phát triển sản xuất, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện, nhân rộng các mô hình hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân; Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các xã hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí của tỉnh Thái Nguyên. Các xã đã đạt chuẩn giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Các xã chưa đạt chuẩn mỗi năm đạt thêm 2 tiêu trí NTM trở lên. Huyện cũng tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại các xã, các thị trấn xây dựng đô thị văn minh, xây dựng kế hoạch chi tiết tuyên truyền, tăng thời lượng, chuyên mục tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể huyện chỉ đạo đoàn thể cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều nội dung thiết thực, gắn với tình hình thực tế xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; Xây dựng kế hoạch nhu cầu về vốn đề nghị trung ương, tỉnh, các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ cho các xã để thực hiện các tiêu chí chưa đạt; Kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tổ chức mô hình liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hội viên Hội Phụ nữ

Thanh niên Phú Lương hỗ trợ thu gom rác thải hậu quả sau mưa lũ

Các hình thức tuyên truyền đã được thực hiện theo cách đổi mới, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các trang mạng xã hội, nhằm triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào thi đua “Phú Lương chung sức xây dựng nông thôn mới” và phản ánh kịp thời thực tiễn xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng giới thiệu các địa phương có cách làm hay, hiệu quả, tuyên dương những tấm gương điến hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới... Huyện đã hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã, tập trung ở những xã khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập cho người dân; chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý, giữ gìn được những đặc trưng, bản sắc truyền thống. Từng địa phương thường xuyên rà soát, xác định các tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo, nhất là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, văn hoá và an ninh trật tự, đối với các xã đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí để phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã đang phấn đấu đạt chuẩn, phải đảm bảo chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích. Các xã khó khăn, cần tập trung nâng cấp kết cấu hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Xã Động Đạt cùng Trung đoàn 246 kết hợp tổng vệ sinh hoàn tất các tiêu chí về đích NTM

Trong thời gian vừa qua, huyện Phú Lương đã luôn gắn xây dựng nông thôn mới với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; khuyến khích và thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phòng chống tệ nạn xã hội, thu hút số lượng lớn người dân tham gia; tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng ở các thôn, xóm nhằm phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương Phú Lương.

Ngọc Khanh

Theo: Tạp chí Thanh Niên.

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết